malaskala.com 
úvod » síťovka

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

Síťovka

V edici Síťovka jsme se rozhodli – ať už kvůli rozsahu, formě, vysoce odborné, úzké specializaci či jiné, blíže nespecifikované finese toho kterého textu – publikovat tituly výhradně v elektronické podobě. Její jednotlivé „svazky“ budou vycházet jako PDF soubory, jež alespoň v počátečním období hodláme poskytovat ke stažení zcela zdarma... Přejeme zajímavý nákup!

Aktuální síťovky

Praha - jeviště vědy Ivan Štoll

Procházka pražským geniem loci, který přitahoval světové vědce. Mnozí z nich tu přišli na své základní objevy, jiní byli „en“ inspirováni. Autor upozorňuje na kontinuitu vědeckého myšlení a představuje jednotlivé postavy v souvislosti s jevy, které zkoumaly.

Velký vítr Vyprodáno Vít Erban

Miniatury balancující na hranici poezie a prózy. Prostředky literárního minimalismu autor navozuje intenzivní pocity z pobytu v krajině, zachycuje její proměny v denních dobách i ročních obdobích. Mimořádný význam přikládá také mezilidským vztahům a přátelství mezi člověkem a zvířetem. Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny.

Brzy vyjde

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net