malaskala.com 
úvod » o nás

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

O nás

Myšlenka založit pražské Nakladatelství Malá Skála se zrodila krátce po páté hodině odpolední 19. srpna roku 1999 v zahradě jednoho domu na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Jak je již z předcházející věty patrné, jejím cílem bylo vybudovat nakladatelství, které by se zabývalo pamětí. Napříč literárními žánry vyhledávalo rozličné záznamy (z) minulosti a předávalo je dál. Proto se v produkci Malé Skály můžete setkat s knihami zdánlivě velmi vzdálenými, neslučitelnými – básnické sbírky, autobiografie, prózy či teoretické texty o dokumentárním filmu –, z nichž však každá svým dílem přispívá k naplnění původního záměru: zachytit to, co již bylo.

Malý kvíz: Proč se nakladatelství jmenuje Malá Skála?

 1. Podle obce v Českém ráji
 2. Protože počáteční písmena vložena pod sebe jsou monogramem jeho majitele
 3. Protože slovní spojení jako takové vyjadřuje jeho filosofii: malá, ale skála.

Naši spolupracovníci

Grafika a zlom

Ateliér Marná Sláva – Pavel Hájek, Petr Halík

Jazykové korektury

 • Mgr. Barbara Storchová
 • Mgr. Jana Žáčková
 • Mgr. Jana Rotportová
 • Veronika Tupá

Překladatelé

 • Jakub Šedivý
 • Irena Bonková
 • Jan Kalivoda
 • Petr Potůček

Distribuce

 • Kosmas s.r.o.
 • Kanzelsberger a.s.
 • Filip Novák

Tiskárny, se kterými spolupracujeme

 • EPAVA Olomouc
 • Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
 • AKCENT Vimperk
 • Kalinovský Říčany
 • VS Pankrác
 • WOW Praha

Odkazy (Malá Skála)

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net