malaskala.com 
úvod » knihy » starý kalendář

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

Starý kalendář

Obal

Starý kalendář je vzpomínkou Karla Erbana (1901-1982) na dětství prožité v podkrkonošském Studenci u Horek na počátku dnes již minulého století. Před našimi smysly vyvstává barokně oduševnělá krajina chudého venkova v proměnách ročních dob, světla a stínu, dávno zapomenutých barev, zvuků, vůní a chutí. Lidé jsou sošní, ale prostí a křehcí, jakoby vyřezaní z lipového dřeva lidovým betlemářem. Rytmus církevního roku se tu podivuhodně prolíná s přírodními rytmy podhorské krajiny a spoluurčuje tep každodenních radostí i starostí, zábavy i práce. Dětství a očekávání, naplnění a stáří, Ukřižování, Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení - nic není samozřejmé, vše je zahaleno šerosvitem tajemství, vědomím posvátna, a proklínáním skutečnosti a snění. Dětské okouzlení a závrať z tohoto nekonečného koloběhu se však znovu a znovu mísí s hořkostí a steskem nad nevratností běhu času a nenadálou proměnou doby. Zůstává jen veliká pokora a víra ve smysluplnost životní cesty. Starý kalendář nás tak silou prožitku, patosem výrazu a hloubkou duchovního zázemí nutí k zamyšlení, co vlastně naplňuje a skládá kalendáře našich životů na přelomu tisíciletí.

Recenze a ohlasy

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net