malaskala.com 
úvod » knihy » knihy

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace
Obal

Radil jsem se s vlky Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.

Obal

Staré lesy Jan Opolský

Obsáhlý výbor z poezie a prózy Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem a Pavlem Kostiukem a doprovozený působivými ilustracemi malíře Vladimíra Merty, vrací do české literatury autora, jehož jméno by nemělo být zapomenuto.

Obal

Maska a tvář Vít Erban

Kulturologická studie představuje masku a fenomén maskování jako dynamický prostředek lidské hry s identitou a ukazuje, nakolik může být maska a zejména kulturně rozmanitý vztah mezi maskou a tváří vhodným prostředkem ke studiu pojetí identity, konceptu individuality a prožitku "já" určité kultury.

Obal

Hora a obzor Vít Erban

Sbírka trojverší ve stylu haiku je pokusem naplnit a překročit tuto tradiční japonskou literární formu - přesadit ji do krajiny naší zkušenosti. Ponor do známé krajiny patří i u japonských básníků k základním poetickým námětům, ale u Erbana nabývá ještě osobnější, až vášnivé podoby.

Obal

Jde pevně kupředu naše zem Pavel Hájek

Esej o významných krajinotvorných procesech v českých zemích 2. poloviny 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu.

Obal

Jan Špáta Martin Štoll

Monografie klasika českého filmu prof. Jana Špáty (1932-2006), která poprvé představuje jeho životní příběh a je vypravena bohatými, často nikdy nepublikovanými texty a přílohami. Kniha obsahuje 112 fotografií z rodinného archivu. Publikace je koncipována pro laiky i pro odborníky. Právě vyšla!

Obal

Filmový balíček

Filmový balíček nabízí tři knihy z edice O filmu a televizi za cenu zvýhodněnou jak oproti běžnému nákupu v knihkupectvích, tak i proti nákupu jednotlivých knih na našem webu. Celková cena balíčku je 240,- CZK.

Obal

Don Juan Petr Štefek

Kniha věnovaná svůdcům a svedeným. Text s nemilosrdnou otevřeností přibližující pocity, vášně a vztahy, které bychom mohli nazvat – pokud by to i v dnešní době bylo přípustné – jedním slovem: láska.

Obal

Můj život s múzami, televizí a tak vůbec Ladislav Daneš

Vzpomínky televizního dokumentaristy a publicisty, který v 60. letech patřil k oblíbeným tvářím televizní obrazovky. V knize defilují Jan Werich, Jiří Voskovec, Emil František Burian, Jindřich Honzl, Václav Vilém Štech, Antonín J. Liehm, Vlasta Fabianová, Shirley Temple Blacková a všech 18 televizních ředitelů.

Obal

Krajina a revoluce Jiří Sádlo, Pavel Hájek ed. Další autoři: Petr Pokorný, Dagmar Dreslerová, Jan Daňhel, Václav Cílek

Bestseller s podtitulem Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí se dočkal nejen druhého dotisku, ale rovnou nového upraveného vydání. Právě vyšlo!

Obal

Mezi světlem a tmou Vyprodáno Jan Špáta, Jindřich Štreit

Filmový dokumentarista Jan Špáta se po odchodu z filmařské profese začal věnovat psaní sloupků a úvah do Lidových novin, MF Dnes a Týdeníku Rozhlas. Výběr nejlepších z nich přináší tato knížka. O fotografický doprovod požádal svého přítele, klasika české sociální fotografie, Jindřicha Štreita.

Praha - jeviště vědy Ivan Štoll

Procházka pražským geniem loci, který přitahoval světové vědce. Mnozí z nich tu přišli na své základní objevy, jiní byli „en“ inspirováni. Autor upozorňuje na kontinuitu vědeckého myšlení a představuje jednotlivé postavy v souvislosti s jevy, které zkoumaly.

Obal

Fronta Tomáš Glanc, Vladimir Sorokin

Nejpřekládanější román ruského konceptualisty a příslušníka soc-artu. Děj se odehrává v přímé řeči těžko odhadnutelného počtu lidí stojích frontu kdesi v Sovětském svazu.

Obal

Fantomas Petr Štefek

Pokud se domníváte, že Fantomas je jen chomáčem vaty v ústech rozhněvaného mladíka, kusem malířského plátna napuštěným ženskými slzami nebo přecitlivělým pohledem do šálku s nerozpuštěnými kostkami cukru na dně, musíme vás upozornit, že obdobné myšlenkové postupy jsou v jeho případě naprosto liché. I kdyby se totiž jeho autora podařilo usvědčit z neschopnosti a literárního fluktuantství, nic, dočista nic by to nezměnilo na faktu, že Fantomas je skutečně nebezpečný.

Obal

Okamžiky radosti Vyprodáno Jan Špáta

Vzpomínky, zamyšlení a životní rekapitulace klasika českého dokumentárního filmu. Myšlenky jsou prodchnuty „severovýchodočeskou“ filosofií a moudrostí člověka, který ve svém díle hledal pokoru, dobrého člověka, sílu a radost ze života. Kniha vznikala formou rozhovoru, který vedl Špátův student Martin Štoll.

Obal

Česká krajina a baroko Pavel Hájek, Mojmír Horyna

Esej zabývající se významem barokních úprav české krajiny pro její současnou podobu s podrobnou analýzou barokního dědictví Jičínska. Rozsáhlý obrazový doprovod včetně dobových map. Předmluvu napsal Mojmír Horyna.

Obal

Praha dokumentární Martin Matějů, Martin Štoll

Téma Prahy v českém dokumentárním filmu je nazíráno ze dvou úhlů: v první části (1898-1960) je aplikován pohled sociologický, v části druhé (1960-2006) je akcentováno hledisko autorské a dramaturgické. Publikace představuje výrazné filmové pragensie a je první ucelenou prací na tomto poli.

Obal

Podvratná kamera Uspořádal Hans-Joachim Schlegel

Sborník esejů komentujících roli dokumentárního filmu jako nástroje odboje a překračování cenzurních mezí v zemích bývalého „sovětského bloku“. Autory jednotlivých příspěvků jsou renomovaní teoretici z Německa, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Bulharska, Jugoslávie, Maďarska a Československa.

Obal

Krajina zevnitř Vyprodáno Uspořádal Pavel Hájek Další autoři: Pavel Hájek, Martin C. Putna, David Storch, Jiří Sádlo, Petr Pokorný, Ivan Horáček, Vít Erban, Jitka Ortová, Václav Cílek

Soubor čtivých a inspirativních esejů, zamýšlejících se nad vazbami mezi přírodou, krajinou a kulturou z pozic literární historie (Martin C. Putna), filosofie přírody (Václav Cílek, Jiří Sádlo, David Storch), biologie (Ivan Horáček) a kulturní ekologie (Vít Erban, Jitka Ortová).

Obal

Božskému Rudolfu II. Giordano Bruno, Ivan Štoll

Úvodní studie ke knize Articuli Centum et Sexaginta, kterou filosof Giordano Bruno napsal ve formě osobního věnování císaři Rudolfu II. Latinský originál se zrcadlovým překladem do českého a anglického jazyka. Text doplňuje biografická stať fyzika Ivana Štolla „Štvanec a císař“. Unikátní, bibliofilské vydání.

Obal

Starý kalendář Karel Erban

Vzpomínka filologa a básníka Karla Erbana na dětství prožité v podkrkonošském Studenci u Horek na počátku 20. století. Rytmus církevního roku se tu podivuhodně prolíná s přírodními rytmy podhorské krajiny a spoluurčuje tep každodenních radostí i starostí, zábavy i práce.

Obal

Filmový esej Vyprodáno Olga Sommerová

Původní práce o svébytném dokumentaristickém žánru, filmovém eseji. Podstatnou část publikace tvoří rozbory čtyř klasických děl Obyčejný fašismus (r. Michail Romm), Maličká říše (r. Antonín Navrátil), Cena vítězství (r. Václav Hapl) a Respice finem (r. Jan Špáta).

Obal

Kronika studentského vysílani Petr Kotek

Svědectví o průběhu revolučních listopadových dnů roku 1989 na půdě FAMU. Hodinu po hodině, den po dni autor zaznamenává horečnou iniciativu studentů v zachycování důležitých okamžiků rozpadu komunistického režimu.

Obal

Hundred Years of Czech Documentary Film (1898 - 1998) Martin Štoll

Stručná a souhrnná informace o historii českého dokumentárního filmu, určená pro zahraniční zájemce. Kromě hlavních jmen a názvů filmů text zmiňuje i dobový kontext mezinárodního měřítka.

Velký vítr Vyprodáno Vít Erban

Miniatury balancující na hranici poezie a prózy. Prostředky literárního minimalismu autor navozuje intenzivní pocity z pobytu v krajině, zachycuje její proměny v denních dobách i ročních obdobích. Mimořádný význam přikládá také mezilidským vztahům a přátelství mezi člověkem a zvířetem. Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny.

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net