malaskala.com 
Vítejte na našich webových stránkách!

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace
Obal

Maska a tvář Vít Erban

Kulturologická studie představuje masku a fenomén maskování jako dynamický prostředek lidské hry s identitou a ukazuje, nakolik může být maska a zejména kulturně rozmanitý vztah mezi maskou a tváří vhodným prostředkem ke studiu pojetí identity, konceptu individuality a prožitku "já" určité kultury.

Obal

Hora a obzor Vít Erban

Sbírka trojverší ve stylu haiku je pokusem naplnit a překročit tuto tradiční japonskou literární formu - přesadit ji do krajiny naší zkušenosti. Ponor do známé krajiny patří i u japonských básníků k základním poetickým námětům, ale u Erbana nabývá ještě osobnější, až vášnivé podoby.

Obal

Jde pevně kupředu naše zem Pavel Hájek

Esej o významných krajinotvorných procesech v českých zemích 2. poloviny 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu.

Obal

Jan Špáta Martin Štoll

Monografie klasika českého filmu prof. Jana Špáty (1932-2006), která poprvé představuje jeho životní příběh a je vypravena bohatými, často nikdy nepublikovanými texty a přílohami. Kniha obsahuje 112 fotografií z rodinného archivu. Publikace je koncipována pro laiky i pro odborníky. Právě vyšla!

Obal

Krajina a revoluce Jiří Sádlo, Pavel Hájek ed. Další autoři: Petr Pokorný, Dagmar Dreslerová, Jan Daňhel, Václav Cílek

Bestseller s podtitulem Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí se dočkal nejen druhého dotisku, ale rovnou nového upraveného vydání. Právě vyšlo!

Obal

Fronta Tomáš Glanc, Vladimir Sorokin

Nejpřekládanější román ruského konceptualisty a příslušníka soc-artu. Děj se odehrává v přímé řeči těžko odhadnutelného počtu lidí stojích frontu kdesi v Sovětském svazu.

Obal

Božskému Rudolfu II. Giordano Bruno, Ivan Štoll

Úvodní studie ke knize Articuli Centum et Sexaginta, kterou filosof Giordano Bruno napsal ve formě osobního věnování císaři Rudolfu II. Latinský originál se zrcadlovým překladem do českého a anglického jazyka. Text doplňuje biografická stať fyzika Ivana Štolla „Štvanec a císař“. Unikátní, bibliofilské vydání.

Obal

Staré lesy Jan Opolský

Obsáhlý výbor z poezie a prózy Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem a Pavlem Kostiukem a doprovozený působivými ilustracemi malíře Vladimíra Merty, vrací do české literatury autora, jehož jméno by nemělo být zapomenuto.

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net