malaskala.com 
úvod »  » hora a obzor...

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

Hora a obzor pokřtěna na Kleti

Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií.

Směrem vzhůru houstnoucí mlha, kterou se odvíjí a mizí cesta lemovaná hradbou přívětivých stromových přízraků a chodci v družném hovoru uzavření v intimitě prostoru na dosah ruky. Po pěšinách proudy vody, v zátočinách žlutobíle napěněné pylem, chuti osvěživé a palčivě hořké. Poté, co se obě skupinky poutníků šťastně sešly nad plnými talíři v horské chatě, následoval na kamenitém vrcholu pod širým, ale nespatřeným nebem, vlastní slavnostně rituální akt. Nakladatel Martin Štoll zdůraznil, že ač bývají věci v běžném životě nedokonalé a nemůžeme chtít všechno (nyní např. máme horu, ale nemáme obzor), je tato kniha úplná a nic v ní nechybí ani nepřebývá. Malířka Věra Hrůšová nato pokřtila knihu lesní prstí, hora se pohnula a autor poděkoval všem zúčastněným. Poté se poutníci vydali v oblacích hory, stejnými cestami vody, dolů do rovin. Všichni byli očarovaní, nikdo nezmokl.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net