malaskala.com 
úvod » autoři » autoři

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

Vše o autorech

doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. (1935)

(autor druhé části brunovské publikace: Štvanec a císař) Fyzik, pedagog na jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT (od 1962, 1973-1988 děkan), popularizátor fyziky. Absovent Moskevské státní univerzity (1960), pracoval na Saskatchewanské univerzitě v Saskatoonu v Kanadě (1968-1970). Zabýval se fyzikou plazmatu a kvantovou elektronikou, nyní se věnuje historii fyziky a její popularizaci. Autor skript a vysokoškolských učebnic (např. Energie pro 21. století, Elektřina a magnetismus), populárních publikací (Svět očima fyziky) i pro nejširší veřejnost (Objevitelé přírodních zákonů, Podivuhodné přírodní úkazy, Tajemství kulového blesku...). Redaktor a překladatel Feynmanových přednášek z fyziky, spoluautor scénáře televizního seriálu Praha-jeviště vědy pro Českou televizi. Z historických osobností se zaměřuje zejména na Jana Marka Marci a Christiana Dopplera.

MgA. Petra Cífková (1979)

Vystudovala v letech 1997-2003 v ateliéru Ilustrace a grafiky u profesora Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V rámci studia strávila semestr na Evitech Institute of Art and Design v Helsinkách, ve Finsku a semestr na Akademia Sztuk Pieknych v Krakově, v Polsku. V roce 2001 byla v soutěži Grafika roku oceněna prvním místem v studentské kategorii. Její diplomová práce – soubor grafik Podzimní dopoledne je ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V současnosti se věnuje volné tvorbě a grafice. Pro nakladatelství Patagonie ilustruje Domácí rodinný kalendář, Motivační kalendář a časopis S dětmi v Praze.

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net