malaskala.com 
úvod » autoři » martin štoll

Obálka Radil jsem se s vlky

Radil jsem se s vlky Setkání s kanadskými a americkými indiány

Ivan Štoll, Petra Cífková

Esejisticky laděná kniha Radil jsem se s vlky je výsledkem čtyřicetiletého soustavného zájmu jejího autora o svět severoamerických indiánů.


knihy / názory / články / anotace

doc. Mgr. Martin Štoll, Ph.D. (1973)

Režisér a dramaturg dokumentárního filmu, pedagog a nakladatel. Absolvent katedry dokumentární tvorby FAMU v Praze (1997) a doktorského studia tamtéž (2001), docentem byl jmenován v oboru dokumentární film na FTF VŠMU v Bratislavě (2007).

Jako režisér (a často i jako kameraman) natočil čtyřicet dokumentárních filmů, mj. Kdo si hraje, nezlobí (1995); Genus – Miloš Kirschner (1996), Má Malá Skála (1997), Balet (1998), Lotyšská píseň (1999), Praha – jeviště vědy (2000), Hrad Helfštýn – Deset století architektury (2001).

Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje zejména na dokumentární film: je spoluautorem knižního rozhovoru s Janem Špátou Okamžiky radosti (2002) a esejistické publikace Praha dokumentární (s M. Matějů, 2006); a dále pak autorem několika desítek článků v odborných sbornících a filmových časopisech (např. Film a doba), z větších textů jmenujme disertační práci Mezi pravdou a lží (2001) a zejména stěžejní monografii Jan Špáta (2007).

Pracuje v České televizi jako dramaturg (od 1999) na projektech předních českých dokumentaristů (série Světozor, Alternativní kultura, Ztracená duše národa, Manželské etudy po dvaceti letech, Paměť 20. století, Nové objevy ve starém Egyptě, filmy Druhý život Lidic, Islandská paměť, Máňa po deseti letech, Velká voda, Český sen, Historik Josef Pekař, Wichterle, Rozpomínání, Dotkl se mě prst boží apod.), byl hlavním garantem dokumentárních částí projektu Největší Čech.

Pedagogicky působil mj. na FAMU (1997-2003), na Vyšší odborné škole filmové (od 2002-2005) v Písku, na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku (2004-2005) a na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého v Praze (od 2004), kde nyní zastává pozici prorektora pro rozvoj a uměleckou činnost a vede obor Komunikace v médiích.

Je dlouholetým porotcem na Tourfilmu Karlovy Vary a spoluzakladatelem festivalu dokumentárních filmů se sociální tematikou NADOTEK v Ústí nad Orlicí.

Knihy v nakladatelství Malá Skála

aktuálně
Novinka - Staré lesy Jana Opolského
Včera v odpoledních hodinách opustily brány Pankrácké vazební věznice (kde se nachází též tiskárna) Staré lesy – výbor z básní a próz Jana Opolského, pořízený Václavem Cílkem. Přejeme Vám příjemné čtení… [15. únor 2011]
Cena ministra pro Krajinu a revoluci
Předávání ceny
V sobotu 3. října 2009 se v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílely ceny významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí: Ceny ministra životního prostředí České republiky. Jednu z nich – zvláštní čestné uznání – získali také autoři knihy Krajina a revoluce. Gratulujeme! Úplný seznam oceněných. [3. říjen 2009]
Hora a obzor pokřtěna na Kleti
Poslední červnovou neděli roku 2009, navzdory nejistému počasí, se dvě skupinky poutníků s dvěma dětmi na zádech vydaly z opačných stran hory Kleť na vzdálený vrchol. Hora nezklamala a opět překvapila hosty svojí pověstnou magií. [9. červenec 2009]
Hájek pokřtěn Sádlem
Přesně před týdnem, ve čtvrtek 27. listopadu, byla v prostorách baru jménem Krásný Ztráty v Praze na Starém Městě pokřtěna kniha Pavla Hájka: Jde pevně kupředu naše zem. Kromě hojného počtu přítomných čtenářů k atmosféře nadevše neopakovatelného večera přispěl též botanik Jiří Sádlo svým úvodním slovem. [4. prosinec 2008]
Jde pevně kupředu naše zem
Na pultech knihkupectví se dnes poprvé objevuje studie Pavla Hájka zabývající se krajinotvornými procesy v českých zemí ve 2. polovině 20. století, které spoluutvářely doposud poslední uzavřenou kapitolu jejich kulturně historického vývoje - českou socialistickou krajinu. Text doplňuje řada dobových fotografií, včetně unikátních leteckých snímků. [29. září 2008]


Copyright © 2007 – 2020 | web 2142.net